Tumblelog by Soup.io
 • vronk
 • Siedut
 • drogamleczna
 • mrrru
 • NicTuPoMnie
 • kuroi-ame
 • ano
 • zatora
 • zaczarowanysyf
 • ikari
 • muladhara
 • zielone-banany
 • SeizetheNight
 • indieanin
 • icd-10-g43
 • katvont
 • kjn
 • micomomicuando
 • gaypreacher
 • goaskalice
 • lenioleniwiec
 • gpkvt
 • ppiotrus
 • boli
 • ilostmyheadawhileago
 • darthsadic
 • kitake
 • pani-na-m
 • delinvierno
 • kielkovsky
 • nienormatywny
 • batsoup
 • hornypigeon
 • blackismycolour
 • dominicwloszczynski
 • humanparasit
 • kabic
 • sheerheartattack
 • feowe
 • shellfish69
 • biauek
 • wybuchmuzgu
 • zurawianiaczka
 • keyrings
 • Franko
 • AbaddonKarrrrrr
 • giepe2
 • xszerlit
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9656 a5e5 500

lamus-dworski:

Kraków, Poland photographed by Henryk Hermanowicz, 1960s.

Photos via Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Reposted fromtwice twice viaprincess-carolyn princess-carolyn
Reposted fromFlau Flau
Reposted fromFlau Flau
Reposted fromFlau Flau
Reposted fromgruetze gruetze viamanxx manxx
Reposted fromgruetze gruetze viamanxx manxx
Reposted fromgruetze gruetze viamanxx manxx
Reposted fromgruetze gruetze viamanxx manxx
9966 1a09 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viamarlylee marlylee
8845 583f 500
Reposted fromtfu tfu
Reposted fromFlau Flau viamarlylee marlylee
Śnieg ogniem zwyciężaj.
Reposted frommiuomi miuomi viatfu tfu
5280 e0b5 500
Reposted fromsohryu sohryu viaHypothermia Hypothermia
8490 1139 500
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
Zwykle traktuję siebie zbyt pochlebnie albo mieszam z błotem. 
— Czesław Miłosz (w liście do J. Iwaszkiewicza, 20 XII 1930)
Całuję Cię strasznie natrętnie - tak jak nawet nie przypuszczasz, że potrafię
— Twój Jeremi
Reposted frommyslowyzlew myslowyzlew viaPrzygnebiona Przygnebiona
8491 c03b 500
Reposted fromtfu tfu viaHypothermia Hypothermia
6912 d6f5 500
Reposted fromkatsiu katsiu viaHypothermia Hypothermia
Reposted fromgarstki garstki viaHypothermia Hypothermia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl